Pravidla

TERMÍN
Soutěž trvá od 17. října 2023 do 10. ledna 2024 na území České republiky. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na galavečeru v únoru 2024. 
 
HARMONOGRAM SOUTĚŽE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěž „SLUTO DAŇOVÁ & ÚČETNÍ firma roku“ je jediná soutěž tohoto typu v České republice, která má za cíl vybrat nejlepší daňové a účetní specialisty/osobnosti, daňovou a účetní firmu a zvolit nejvstřícnější pracoviště finančních úřadů. Součástí soutěže je například i sestavení žebříčku největších poradenských firem v České republice podle získaných tržeb a podle počtu zaměstnanců.

Soutěž vznikla spojením dvou profesních soutěží Daňař & daňová firma roku (založená v roce 2010) a Účetní roku (založená v roce 2019) a plynule navazuje na historii těchto dvou profesních soutěží. 

Veškerá komunikace probíhá elektronicky, a to přes webové rozhraní www.soutez.dauc.cz. Hlasovat může každá fyzická osoba s trvalým nebo přechodným pobytem na území České republiky starší 18 let. 

Soutěž je rozdělena do 2 skupin:
1/ Kategorie s veřejným hlasováním
2/ Kategorie, kde neprobíhá hlasování

 


 

1. KATEGORIE S VEŘEJNÝM HLASOVÁNÍM

Široká veřejnost nominuje nebo hlasuje prostřednictvím portálu www.soutez.dauc.cz v těchto kategoriích:

 

Nejžádanější zaměstnavatel v daních

Popis: Daňová firma, kde byste chtěli nejraději pracovat (nebo už pro ni pracujete).

Pravidla: Veřejnost hlasuje přímo uvedením konkrétní firmy v sekci Hlasování. Veřejnost může hlasovat od 17. října 2023 do 10. ledna 2024 včetně. Hodnotícím kritériem je získaný počet hlasů.

 

Nejvstřícnější pracoviště finančního úřadu

Popis: Nejvstřícnější pracoviště finančního úřadu, co se týká přístupu k poplatníkům. Na základě hlasování vybereme nejvstřícnější pracoviště finančního úřadu.

Pravidla: Veřejnost hlasuje označením konkrétního územního pracoviště finančního úřadu ze zadaných územních pracovišť finančních úřadů, a to v sekci Hlasování. Veřejnost může hlasovat od 17. října 2023 do 10. ledna 2024 včetně. Hodnotícím kritériem je získaný počet hlasů. 

 

Daňař roku 2023

Popis: Největší specialisté z daňového oboru, kteří vynikají nad ostatními. Vyhlašuje se vždy Daňař roku z obou sektorů - za komerční sféru a za státní daňovou sféru.

Pravidla: Veřejnost zasílá své návrhy na nominace na Daňaře roku. Návrhy zasílá prostřednictvím nominačního formuláře (viz Nominace), který je dostupný od 17. října 2023 do 14. listopadu 2023 včetně.

Blíže k nominační fázi:

 • Z obdržených nominací porota a pořadatel vyberou tzv. short list až s 10 jmény, a to samostatně pro soukromou sféru a samostatně pro státní správu. Tento short list mají možnost doplnit až o 4 jména na základě divoké karty. 
 • Jedním z rozhodujících kritérií pro sestavení short listu je počet obdržených nominací. Z nominací budou automaticky vyloučeny osobnosti, které již získaly ocenění v této kategorii v rámci soutěže Daňař a daňová firma roku 2022.  
 • V ostatním nejsou pořadatel ani porota při sestavování short listu nikterak omezeni.
 • Bude-li některý z odborných porotců navržen na nominaci v soutěžní oblasti, nebude se výběru jmen pro short list účastnit.
 • Vybrané osoby pokračují v soutěži a pořadatel je po vyhodnocení nominací zveřejní v sekci Hlasování, které bude dostupné od 13. prosince 2023 do 10. ledna 2024.
 • Na základě získaného počtu hlasů vyhlásí pořadatel Daňaře roku ze soukromé daňové sféry a ze státní daňové sféry.

 

Daňová naděje roku 2023

Popis: Největší daňová naděje, která se narodila mezi roky 1990 až 1998 včetně, a navzdory časově omezeným pracovním zkušenostem udivuje již nabytými daňovými znalostmi.

Pravidla: Návrhy na nominace zasílá veřejnost prostřednictvím nominačního formuláře (viz Nominace), který je dostupný od 17. října 2023 do 14. listopadu 2023 včetně.

 • Pořadatel a porota vybírají ze zaslaných nominací tzv. short list s až 10 jmény.
 • Pořadatel má možnost short list doplnit až o 5 jmen (tzv. divoké karty).
 • Jedním z rozhodujících kritérií pro sestavení short listu bude počet obdržených nominací. Z nominací budou automaticky vyloučeny osobnosti, které již získaly ocenění v této kategorii v rámci soutěže Daňař a daňová firma roku za rok 2022.
 • V ostatním nejsou pořadatel ani porota při sestavování short listu nikterak omezeni. 
 • Bude-li některý z odborných porotců navržen na nominaci v této kategorii a umístí se podle počtu obdržených nominačních hlasů na jednom z prvních 10 míst, nebude se výběru pro tuto kategorii účastnit. 
 • Vybrané osoby pokračují v soutěži a pořadatel je po vyhodnocení nominací zveřejní v sekci Hlasování, které bude dostupné od 13. prosince 2023 do 10. ledna 2024.
 • Na základě získaného počtu hlasů vyhlásí pořadatel Daňovou naději roku.

 

Daňová osobnost roku 2023

Popis: Osobnost z daňové sféry, která svým působením dokázala něčím pozitivním přispět v tomto odvětví.

PravidlaNávrhy na nominace daňové osobnosti roku zasílá odborná veřejnost prostřednictvím nominačního formuláře dostupného v sekci Nominace od 17. října 2023 do 14. listopadu 2023 včetně. 

 • Z nominací budou automaticky vyloučeny osobnosti, které již získali ocenění v této kategorii v předešlých ročnících soutěže Daňař & daňová firma roku. 
 • Porota a pořadatel vyberou tzv. short list až s 10 jmény. Počet nominací pro příslušnou osobu není rozhodujícím kritériem. Pořadatel a porota mají možnost short list doplnit až o 5 jmen na základě divoké karty. 
 • Bude-li některý z odborných porotců navržen na nominaci v této kategorii a umístí se podle počtu obdržených hlasů na jednom z prvních 10 míst, nebude se výběru pro tuto kategorii účastnit. 
 • Vybrané osoby pokračují v soutěži a pořadatel je po vyhodnocení nominací zveřejní v sekci Hlasování, které bude dostupné od 13. prosince 2023 do 10. ledna 2024.
 • Na základě získaného počtu hlasů vyhlásí pořadatel Daňovou osobnost roku.

 

Účetní osobnost roku 2023

Popis: Osobnost z účetní sféry, která svým působením dokázala něčím pozitivním přispět v tomto odvětví.

PravidlaNávrhy na nominace účetní osobnosti roku zasílá veřejnost prostřednictvím nominačního formuláře dostupného v sekci Nominace od 17. října 2023 do 14. listopadu 2023 včetně. 

 • Z nominací budou automaticky vyloučeny osobnosti, které již získali ocenění v této kategorii v předešlých ročnících soutěže Účetní roku.
 • Porota a pořadatel vyberou tzv. short list až s 10 jmény. Počet nominací pro příslušnou osobu není rozhodujícím kritériem. Pořadatel a porota mají možnost short list doplnit až o 5 jmen na základě divoké karty. 
 • Bude-li některý z odborných porotců navržen na nominaci v této kategorii a umístí se podle počtu obdržených hlasů na jednom z prvních 10 míst, nebude se výběru pro tuto kategorii účastnit. 
 • Vybrané osoby pokračují v soutěži a pořadatel je po vyhodnocení nominací zveřejní v sekci Hlasování, které bude dostupné od 13. prosince 2023 do 10. ledna 2023.
 • Na základě získaného počtu hlasů vyhlásí pořadatel Účetní osobnost roku.

 


2. KATEGORIE, KDE NEPROBÍHÁ VEŘEJNÉ HLASOVÁNÍ

 

DAŇOVÁ FIRMA ROKU 2023

Popis: Daňová firma bude oceněna za významný počin v daňovém sektoru. Může jít například o:

 • zásadní inovativní počin (nové přístupy, technologie, nebo metody, které zlepšují výkon daňové poradenství a poskytují větší hodnotu pro zákazníky a širokou veřejnost),
 • realizaci odvážného projektu, ať směrem ke svým zákazníkům či zaměstnancům (např. implementace nového systému, automatizaci procesů nebo jiná inovativní iniciativa),
 • významný růst společnosti v daném roce či
 • cokoliv jiného, čím firma významně přispěla pro odbornou veřejnost (např. sdílení znalostí a zkušeností prostřednictvím seminářů, konferencí, publikací).

Tato kategorie neprobíhá formou veřejných nominací ani hlasování. Jedná se o kategorii, která je v rukou odborné poroty. Odborná porota hodnotí významné počiny firmy v jejím oboru na základě jejího vnějšího působení, jak vůči odborné veřejnosti, tak i široké veřejnosti.

Pravidla: Návrh na nominace na Daňovou firmu roku zasílá porota pořadateli soutěže.  s uvedením důvodů nominace. Každý porotce zasílá až 3 návrhy nominovaných firem s uvedením hlavním hlavních důvodů nominace.

 • Pořadatel dále může přidat své nominace (tzv. divoké karty) – max. 5 kandidátů.
 • Pořadatel osloví nominované firmy pro získání souhlasu s účastí v soutěži ještě před hlasováním poroty.
 • Nominovaná firma musí splňovat následující požadavky:
  • jedná se o právnickou osobu (dále jen „firma“) poskytující daňové poradenské služby jako svou hlavní činnost (nemělo by se jednat pouze o doplňkovou službu);
  • firma podniká v ČR dle platných zákonů a je zapsána v obchodním rejstříku;
  • firma působí v daňovém oboru na území ČR min. 1 rok;
  • firma podléhá v ČR dani z příjmů právnických osob;
  • firma není v insolvenci dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
 • Firma, která získá ocenění Daňová firma roku v soutěži DAŇOVÁ & ÚČETNÍ firma roku, může být znovu nominována do této kategorie až po uplynutí 3 let.
 • O vítězi rozhoduje porota na základě interního hlasování. Nominovaná firma s největším počtem hlasů získává titul Daňová firma roku.

 

ÚČETNÍ FIRMA ROKU 2023

Popis: Účetní firma bude oceněna za významný počin v účetním oboru. Může jít například o:

 • zásadní inovativní počin (nové přístupy, technologie, nebo metody, které zlepšují účetní procesy a poskytují větší hodnotu pro zákazníky a širokou veřejnost),
 • realizaci odvážného projektu, ať směrem ke svým zákazníkům či zaměstnancům (např. implementace nového systému, automatizaci účetních procesů nebo jiná inovativní iniciativa),
 • významný růst společnosti v daném roce či
 • cokoliv jiného, čím firma významně přispěla pro odbornou veřejnost (např. sdílení znalostí a zkušeností prostřednictvím seminářů, konferencí, publikací).

Tato kategorie neprobíhá formou veřejných nominací ani hlasování. Jedná se o kategorii, která je v rukou odborné poroty. Odborná porota hodnotí významné počiny firmy v jejím oboru na základě jejího vnějšího působení, jak vůči odborné veřejnosti, tak i široké veřejnosti.

Pravidla: Návrh na nominace na Daňovou firmu roku zasílá porota pořadateli soutěže.  s uvedením důvodů nominace. Každý porotce zasílá až 3 návrhy nominovaných firem s uvedením hlavním hlavních důvodů nominace.

 • Pořadatel dále může přidat své nominace (tzv. divoké karty) – max. 5 kandidátů.
 • Nominovaná firma musí splňovat následující požadavky:
  • jedná se o právnickou osobu (dále jen „firma“) poskytující účetní služby (účetní poradenství, vedení účetnictví a daňové evidence a souvisící služby) jako svou hlavní činnost (nemělo by se jednat o doplňkovou službu), tj. podíl z tržeb za tuto činnost je více než 50 % na celkových tržbách firmy
  • firma podniká v ČR dle platných zákonů a je zapsána v obchodním rejstříku;
  • firma působí v účetním oboru na území ČR min. 1 rok;
  • firma podléhá v ČR dani z příjmů právnických osob;
  • firma není v insolvenci dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
 • Firma, která získala ocenění Účetní firma roku v minulých ročních soutěže Účetní roku může být nominována do této kategorie až po uplynutí 5 let od získání titulu v rámci původní soutěže Účetní firma roku. Firma, která získá ocenění Účetní firma roku v soutěži DAŇOVÁ & ÚČETNÍ firma roku, může být znovu nominována do této kategorie až po uplynutí 3 let.
 • Pořadatel osloví nominované firmy pro získání souhlasu s účastí v soutěži ještě před hlasováním poroty.
 • O vítězi rozhoduje porota na základě interního hlasování. Nominovaná firma s největším počtem hlasů získává titul Účetní firma roku.

 

KATEGORIE NEJVĚTŠÍ PORADENSKÁ FIRMA ROKU 2023

Popis: Tato kategorie neprobíhá formou hlasování.

Pravidla: viz samostatná strana pravidla Největší poradenská firma roku.


 

Ostatní právní ujednání – společná pro celou soutěž – viz Obchodní podmínky.