Hlasování

Hlasování probíhá od 17. října 2023 do 10. ledna 2024.

Více k harmonogramu soutěže viz Pravidla.