Hlasování

Hlasování probíhá od 17. října 2023 do 10. ledna 2024.

Více k harmonogramu soutěže viz Pravidla.

Hlasování

Hlasování bylo ukončeno. Výsledky budou zveřejněny dne 7. 2. 2024.

Výsledky

Nominace

Nominační fáze již skončila.