Vítězka titulu Účetní roku 2018: „Nejtěžší bylo nezakopnout, když jsem si šla pro cenu…“

Jak vypadalo vaše první pracovní ráno po galavečeru s vyhlášením výsledků?
Ráno mě čekala gratulace od kolegů a některých klientů, kteří o mojí nominaci v soutěži věděli, a pak už pokračoval běžný pracovní den.

Co byla pro vás v soutěži největší výzva? Co bylo nejtěžší?
Nejtěžší bylo nezakopnout, když jsem si šla pro cenu, a alespoň trochu zklidnit rozklepaný hlas při přebírání ceny.
Vážně: Účast v soutěži nebyla nijak náročná. Do soutěže mě nominovali klienti a bývalí kolegové, do užšího výběru pak vybrala komise. Pak následovalo osobní setkání a pohovor s komisí. Když jsem se dozvěděla, že jsem v tomto užším výběru a čeká mě pohovor před komisí, měla jsem trošku obavy. Ale díky pracovnímu tempu nějak nebyl na trému prostor. Nakonec jsem byla ráda, že si mohu na chvíli odběhnout od každodenních pracovních starostí. Rozhovor s komisí byl velice příjemně strávený čas a popovídání s uznávanými odborníky, pro které je stejně jako pro mě účetnictví celoživotní téma. Považovala jsem za čest si s nimi popovídat.

Ovlivnila nějak soutěž vaši další práci? Vnímají vaši klienti, kolegové nebo i přátelé či rodina nějak váš úspěch v soutěži?
Moji běžnou denní práci soutěž výrazně neovlivnila. Ale na základě účasti v soutěži jsem byla oslovena Komorou certifikovaných účetních, jíž jsem členem, abych ve volbách kandidovala do výkonného výboru. Nabídku jsem přijala a byla zvolena. Velkou novinkou je pro mě tedy práce ve výboru KCÚ. Zatím se spíše rozkoukávám, ale je to pro mne velkou ctí a jsem ráda ve společnosti skvělých lidí a odborníků, kteří ve výboru jsou.
Překvapilo mě, kolik lidí v mém okolí úspěch v soutěži zaregistrovalo. Nejednalo se pouze o klienty a kolegy z oboru, ale hodně gratulantů bylo i z řad mých známých mimo obor.

Jaké máte plány do budoucna, co se týká profesního rozvoje?
Nadále plánuji věnovat se oblasti účetnictví a daní. Občas si pohrávám s myšlenkou věnovat se více lektorské činnosti a svoje znalosti a zkušenosti předávat dál. Zatím tak činím pouze v rámci interního vzdělávání v daňové a účetní kanceláři, pro kterou pracuji. Ráda bych pokračovala v práci pro Komoru certifikovaných účetních.