ÚČETNÍ ROKU 2018: Již známe vítěze!

Praha 11. prosince 2018

Hotel International Praha, 11. prosince 2018, 17:00 hod. Právě v tento okamžik a na tomto místě byl zahájen slavnostní galavečer, na kterém byli vyhlášeni vítězové prvního ročníku profesní soutěže ÚČETNÍ ROKU 2018. Soutěž, kterou pořádá společnost Wolters Kluwer ČR a jejímž generálním partnerem byla UniCredit Bank, měla za cíl vybrat nejlepší profesní účetní/nejlepšího profesního účetního a také nejlepší účetní firmu v České republice.

Nominace na vhodné kandidáty na titul ÚČETNÍ ROKU 2018 i nominace na ÚČETNÍ FIRMU ROKU 2018 mohla široká veřejnost zasílat od 1. května do 17. srpna 2018. V průběhu podzimu pak porota rozhodla o vítězích obou kategorií.

Odbornou záštitu soutěži poskytly Svaz účetních České republiky a Komora certifikovaných účetních. V odborné porotě soutěže zasedly osobnosti jako Jana Pilátová, působící do 3. prosince 2018 ve funkci prezidentky Svazu účetních České republiky, dále Jan Molín, předseda etické komise Komory certifikovaných účetních, či Jana Skálová, členka Prezidia Komory daňových poradců ČR (kompletní složení poroty http://www.ucetni-roku.cz/porota/).

 

Na začátku galavečera se za porotu ujal slova Libor Vašek, předseda Komory certifikovaných účetních, který shrnul, co bylo pro porotu stěžejní při jejím rozhodování o vítězích. „Výběr finalistů, potažmo výběr vítězů celé soutěže, nebyl vůbec jednoduchý a přístup celé poroty byl velmi zodpovědný. Všechny zaslané nominace reflektovaly předem stanovené podmínky soutěže a šlo opravdu o zkušené účetní působící jak v komerčním, tak státním sektoru. Obdobně tomu bylo u účetních firem, z nichž některé poskytují služby již dvacet let a u řady z nich je vidět zajímavý podnikatelský příběh. Z nominací fyzických osob jsme vybrali sedm finalistů, s nimiž jsme se osobně setkali a pohovořili o jejich profesním i osobním životě. Nešlo o testování účetních znalostí, neboť ty většina doložila již tím, jaké role ve svých zaměstnáních zastávají – vedoucí pracovníci, metodici, odborníci zabývající se dlouhodobě českým i mezinárodním účetnictvím, řešící konsolidace a fúze apod. Šlo o poznání osobností, o jejich vztah k etickému chování, o přístup k sebevzdělávání, o poznání jejich osobních vizí v účetnictví a účetní profesi a také o to, jak tráví čas, když zrovna nepracují. V kategorii Účetní firma roku nebyly vedeny osobní pohovory se zástupci a výběr proběhl na základě zaslaných nominací podpořených osobním dotazování klientů o reference. Porota však chtěla mít i svoji jistotu a věřte, že docházelo k ověřování toho, co firma o sobě říká na svých webových stránkách, co je uváděno v obchodním rejstříku, zdali naplňuje povinnosti, které má, a poskytuje služby, k nimž má oprávnění, a je tak pro ostatní příkladem. Od záměru uskutečnit soutěž až po slavnostní vyhlášení uběhly dva roky a jsem tomu moc rád, že dnes můžeme vyhlásit vítěze. Děkuji Wolters Kluwer za organizační zabezpečení, děkuji členům poroty za jejich osobní zapojení a děkuji všem, kteří se zúčastnili a tento projekt podpořili. Jsem přesvědčen, že soutěž má svůj smysl a potenciál pro další roky.“ uvedl Libor Vašek.

V kategorii ÚČETNÍ FIRMA ROKU 2018 byla vyhlášena první tři místa. Na třetím místě se umístila společnost D E A L, spol. s r.o., z Prahy, druhé místo obsadila společnost UDAS Financial Service s.r.o., se sídlem v Tachově, a vítězem, ÚČETNÍ FIRMOU ROKU 2018, se stala společnost CESORG spol. s r.o., z Hradce Králové.

Vítězem kategorie ÚČETNÍ ROKU 2018, která je zaměřena na účetní specialisty/osobnosti s praxí delší než 7 let, se stala paní Vladimíra Přibylová ze společnosti Trivi a.s. Paní Přibylová je certifikovaným účetním expertem již od roku 2006 a 9 let je též daňovým poradcem.