Kdo se radoval z titulu ÚČETNÍ a ÚČETNÍ FIRMA ROKU 2022?

Praha 6. prosince 2022

Letošní vyhlášení výsledků soutěže ÚČETNÍ ROKU se konalo 6. prosince a proběhlo hybridní formou. Vítězové, porota a zástupci partnerů se společně sešli v prostorách pořadatele soutěže, společnosti Wolters Kluwer ČR, odkud probíhal online přenos.

Stejně jako v minulých letech poskytly odbornou záštitu soutěži Komora certifikovaných účetních a Svaz účetních České republiky.

Všechny tři přední příčky v kategorii ÚČETNÍ FIRMA ROKU 2022 obsadily v letošním roce společnosti, které sídlí v Praze. Na třetím místě se umístila společnost E-Consulting Czech s.r.o., druhé místo obsadila společnost BDO Czech Republic s.r.o. a z vítězství se radovala společnost TPA Tax s.r.o.

Na pomyslný trůn účetních usedla paní Františka Smutková. Nová držitelka titulu ÚČETNÍ ROKU 2022 působí ve společnosti ORTEX, spol. s r. o., a v účetnictví má více než 35letou praxi.

Poslední vyhlašovanou kategorií byla ÚČETNÍ OSOBNOST ROKU 2022. Jedná se o kategorii, která je vyhlašována teprve podruhé za dobu existence soutěže. V této kategorii nejsou nominace přijímány od veřejnosti, ale jsou čistě v rukou odborné poroty. V letošním ročníku porota nominovala a za držitele titulu ÚČETNÍ OSOBNOST ROKU zvolila paní profesorku Libuši Müllerovou, kterou zná odborná veřejnost zejména z jejího působení na VŠE v Praze, a to již od roku 1968. V letech 1994 až 2006 pak zastávala funkci vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu na Fakultě financí a účetnictví. Paní profesorka byla obsahovým garantem řady kurzů zajišťovaných katedrou, školitelkou doktorandů a členkou vědecké rady fakulty a dodnes je aktivním členem katedry. Patří mezi zakládající členy Komory auditorů ČR a od jejího založení střídavě působila ve vrcholových volených orgánech včetně několikaleté působnosti ve funkci viceprezidentky. Veřejnosti je známa též svými publikacemi a vzdělávací činností v oblasti účetnictví a auditu či působením v redakčních radách odborných časopisů a bulletinů.

O letošních pěti oceněných rozhodovala odborná porota složená ze zástupců předních účetních institucí v České republice a významných osobností z účetní sféry. Z nich můžeme jmenovat například pana Libora Vaška, účetního experta, člena Komory certifikovaných účetních a mimo jiné taktéž autora podcastu Pro(fi) účetní, nebo paní Vendulu Peškovou, partnerku společnosti Mazars Česká republika v oddělení accounting outsourcing, účetní expertku, členku Komory certifikovaných účetních a Výboru Komory certifikovaných účetních. V porotě také nechyběli vítězové z minulých ročníků – paní Olga Goišová, držitelka titulu ÚČETNÍ ROKU 2021, a pan Dan Ledvinka, commercial director skupiny ASB Group, která je držitelem titulu ÚČETNÍ FIRMA ROKU 2021. Role předsedy poroty se pro letošní rok nově zhostil Tomáš Slavík, daňový poradce a jednatel společnosti SLUTO, vítěze kategorie ÚČETNÍ FIRMA ROKU 2019.

„Jako účetní profesionál oceňuji všechny, kteří tuto soutěž již pátým rokem organizují a dodávají tím naší profesi další rozměr prestiže. Stejně tak jsem velmi rád, že členové poroty jsou špičkoví odborníci z našeho oboru, jejichž pohledy na praktické fungování účetních firem jsou pro obě strany velmi přínosné.

V průběhu celého ročníku jsme opět maximálně využívali současné technické možnosti komunikace mezi pořádající společností, soutěžícími a porotci. Nicméně jsme především lidé  osobnosti, a proto velmi pozitivně vnímám, že se postupně umíme vracet do formátu osobních setkání, čehož je vyhlášení letošních vítězů důkazem. A věřím, že příští ročník bude obohacen o osobní setkávání i se soutěžícími, neboť i tak je možné navázat další profesionální nebo osobní vztahy.

Letos jsme zpracovali mnoho přihlášek jak v kategorii ÚČETNÍ ROKU, tak v kategorii ÚČETNÍ FIRMA ROKU. Podle našeho nejlepšího vědomí jsme zhodnotili v přihláškách sdělené informace a vybrali finalisty k pohovorům.

Reakce finalistů na naše předem připravené zvídavé otázky nás přesvědčily, že jsme vybrali skutečné profesionály v našem oboru, a hlasování o pořadí vítězů nebylo úplně jednoduché. Ale protože jsme se na konečném pořadí shodli, věřím, že jsme správně pochopili, kam se naše profese má ubírat a jaká jsou hlavní kritéria pro konkurenceschopnost a spokojenost klientů. Vítězům tedy již nyní gratuluji.

Nicméně podle mého názoru je účast v soutěži přínosem pro všechny účastníky bez ohledu na jejich konečné umístění. Protože konfrontovat své fungování s již zmíněnými zvídavými otázkami odborné poroty může přinést mnoho dalších nápadů využitelných při výkonu naší profese“, shrnul letošní výběr a rozhodování poroty ve svém úvodním slovu Tomáš Slavík, předseda poroty.

Kompletní výsledková listina: zde.
Fotogalerie: zde.
Záznam z přenosu: zde.